Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu.