Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu.