Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Vatrogasne zajednice u vatrogastvu i civilne zaštite Grada Vrbovca za 2018. godinu