Preporuke HZJZ za zaštitu od vrućina

Uz porast temperatura raste i opasnost od toplotnog udara. Hrvatski zavod za javno zdravstvo preporučuje mjere zaštite koje je važno znati, kao i načine postupanja u slučaju toplotnog udara.

  Preporuke za zaštitu od vrućina