Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

U tijeku je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama koje traje od 18. lipnja 2018. godine do 17. srpnja 2018. godine. Materijale potražite na poveznici.