Javna rasprava III. izmjene i dopune UPU Grada Vrbovca

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca.

 

Objava javne rasprave – III. izmjene i dopune UPU-a Grada Vrbovca

Prijedlog plana III. izmjena i dopuna UPU-a grada Vrbovca