“Pametnija glava, zelenija trava”

U lipnju je Grad Vrbovec potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pametnija glava, zelenija trava“ koji je financiran iz europskog Kohezijskog fonda (www.strukturnifondovi.hr) . Radi se o projektu koji je apliciran na javni poziv  „Provedba programa izobrazno –informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“. Ukupna vrijednost projekta je 505 721,90 kn dok je iznos dodjeljenih bespovratnih sredstava 429.863,61 kn. Sredstva su osigurana za 20 mjeseci koliko je predviđeno trajanje projekta.

Centralni problem koji se želi riješiti je nedovoljno izgrađena svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom i velike količine otpada koji se odlaže na odlagališta kao neposredna posljedica nedovoljne informiranosti. Navedeni problem se planira riješiti kroz projektne aktivnosti koje su usmjerene na slijedeća područja i ciljeve: sprječavanje nastanka otpada , odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje, te ponovna uporaba predmeta. Ciljne skupine projekta su svi građani (stanovnici grada Vrbovca, općine Gradec i općine Preseka), predškolska i školska djeca, edukatori (učitelji, nnastavnici, tete u vrtićima), odgojno obrazovne institucije te turisti.

Provedbom projekta želi se doprinjeti očuvanju okoliša i stvaranju okruženja ugodnog za život. Suradnici na projektu su Komunalac Vrbovec d.o.o., Općina Gradec, Općina Preseka i Razvojna agencija Grada Vrbovca.