NATJEČAJ Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca

Razvojna agencija Grada Vrbovca raspisuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca na mandat od 4 godine. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Tekst_natječaja