Obavijest učenicima i studentima korisnicima stipendija Grada Vrbovca

Na temelju članka 6. Ugovora o stipendiranju, učenici i studenti korisnici stipendija Grada Vrbovca, dužni su do 31. listopada 2018. godine dostaviti Izvješće o školovanju ili studiranju, rezultate uspjeha i dokaz o prošloj i ovoj školskoj/akademskoj godini (potvrda škole ili fakulteta o redovnom upisu naredne godine, prosjek ocjena prethodne godine ovjeren od strane fakultetske referade te indeks ili ovjerenu fotokopiju indeksa). Ako stipendist ne postupi po ovom zahtjevu, smatrat će se da nije uspješno završio godinu. Grad Vrbovec se automatski oslobađa svih obveza po ovom Ugovoru te se pokreće postupak vraćanja stipendije prema članku 5. Ugovora