Sukladno članku 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“ 12/21), građani i najviše po dva predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela. Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost na sjednici Vijeća ili radnog tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Najava se vrši

  • kod Službe za opće poslove, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec
  • na faks broj: 01/2791-015
  • e-mail: vrbovec@vrbovec.hr

Obrazac – Zahtjev za prisustvovanje sjednici