Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Vrbovca za 2018. godinu.