Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu.