Prijedlog Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca u 2019. godini.