Energetska obnova zgrade Gradskog stadiona na adresi Celine 8, Vrbovec

Energetska obnova zgrade Gradskog stadiona na adresi Celine 8, Vrbovec
Korisnik: Grad Vrbovec

Centralni problem koji se želi riješiti ovim projektom je velika potrošnja energije i izrazito velika energetska neučinkovitost zgrade stadiona u Vrbovcu koja se ogleda u godišnjoj potrošnji primarne energije, te u godišnjoj potrebi toplinske energije za grijanje predmetne zgrade.
Cilj projekta je ušteda toplinske energiju za grijanje od 53,01%
Projekt energetske obnove zgrade Gradskog stadiona obuhvaća sljedeće aktivnosti:
1. Provedba mjere energetske učinkovitosti koje uključuju izvedbu ETICS sustava fasade, zamjena vanjske stolarije, krovište – zamjena dijela krovnog pokrova, poda na tlu, rekonstrukcija grijanja prizemlja zgrade, ugradnja centralnog upravljanja instalacijom vode za tuširanje u svlačionicama u prizemlju, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava prozračivanja te zamjena rasvjetnih tijela učinkovitijima.
2. Stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu tijekom građenja
3. Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
4. Upravljanje projektom i administracija
5. Promidžba i vidljivost

Ukupna vrijednost projekta: 2.734.359,60 kn
Iznos koji sufinancira EU: 1.220.033,48 kn
Razdoblje provedbe projekta: 19.10.2018. – 18.10.2020.
Kontakt osoba: Davor Lujić, voditelj projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Vrbovca.