Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu (referentni broj: KK.06.3.1.03.0107)

ZAJEDNO DO FONDOVA EU! Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu započet je s ciljem izgradnje komunalne infrastrukture u gradu Vrbovcu namijenjene smanjenju količine lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu (referentni broj: KK.06.3.1.03.0107)“ je grad Vrbovec. Lokacija projekta je na području grada Vrbovca – Beljavine u Zagrebačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavlja se i potrebna oprema. Tijekom provedbe projekta organizirati će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Ukupna vrijednost investicije je 962.353,50 kn. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda iznosom od 817.999,62 kuna, dok ostatak sredstava osigurava Grad Vrbovec iz svog proračuna. Projekt se provodi u razdoblju listopad 2018. – studeni 2019. godine. Za potrebne dodatne informacije kontakt osoba je Dejan Dokić – dejan.dokic@vrbovec.hr. Više o EU fondovima možete saznati na www.strukturnifondovi.hr.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Vrbovca.