Privremene liste učeničkih i studentskih stipendija za školsku i akademsku godinu 2018/2019.

Objavljene su privremene liste učeničkih i studentskih stipendija za školsku i akademsku godinu 2018./2019.

Prigovori kandidata na privremene liste podnose se u pisanom obliku (poštom) u roku osam dana od dana objave. Prigovore je moguće poslati do 15. prosinca 2018. godine.

Privremena lista – učenici

Privremena lista – studenti