16. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 16. sjednicu Vijeća
Verificirani Zapisnik sa 16. sjednice Vijeća

Zapisnik s 15. sjednice Vijeća

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja vijećničkog mandata
T1 – Izvješće Mandatno povjerenstva o prestanku mirovanja vijećničkog mandata
Izvješće Mandatnog povjerenstva
NACRT Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva

2. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T2 – Don. Odluke o razrješenju te Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća
Odluka o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

3. Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
T3 – Don. III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – OPĆI DIO-1
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – OPĆI DIO-2
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje 2018. – 2020. godine

4. Donošenje Odluke o III. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
T4. – Don. Odluke o III. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna GV za 2018. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o III. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g

5. Donošenje:
a) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu
b) II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu
c) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
d) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
e) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2018. godinu
f) Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Vrbovca za 2018. godinu
T5 – Don. II. izmjena i dopuna Programa – kom. djel. i društ. djel. za 2018. g -ABC
T5 – Don. II. izmjena i dopuna Programa – kom. djel. i društ. djel. za 2018. g -DEF
Izvješće o savjetovanju s javnošću A
Izvješće o savjetovanju s javnošću B
Izvješće o savjetovanju s javnošću C
Izvješće o savjetovanju s javnošću D
Izvješće o savjetovanju s javnošću E
Izvješće o savjetovanju s javnošću F
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
II. izmjene i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2018. godinu
II. izmjene i dopune Programa JP u predšk. o. i školstvu GV za 2018. g
II. izmjene i dopune Programa JP u kulturi GV za 2018. g.
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa JP u športu GV za 2018. g

6. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
T6 – Don. Proračuna Grada Vrbovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Proračun Grada Vrbovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu – OPĆI DIO
Proračun Grada Vrbovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu – POSEBNI DIO
Proračun Grada Vrbovca za 2019. godinu – po funkcijskoj klasifikaciji
Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2021. godine

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
T7 – Don. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu

8. Donošenje Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. godinu
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca u 2019. godini
T8 – Don. Programa – kom. djel. i društ. djel. za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću A
Izvješće o savjetovanju s javnošću B
Izvješće o savjetovanju s javnošću C
Izvješće o savjetovanju s javnošću D
Izvješće o savjetovanju s javnošću E
Izvješće o savjetovanju s javnošću F
Izvješće o savjetovanju s javnošću G
Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. g.
Program građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2019. g.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu GV za 2019. g
Program javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. g
Program javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. g
Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti GV u 2019. g

9. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca
T9 – Don. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca
Kartografski prikaz zona

10. Donošenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca
T10 – Don. Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca

11. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
T11 – Don. Odluke o sufin. prog. predšk. odgoja u dj. vrtićima dr. osniv. i obrta za čuv. djece djel. dadilje
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o suf. prog. predšk. o. u DV dr. osn. i obrta djel. dadilja

12. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec
T12 – Don. Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec
Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec

13. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. br. 3574/1, zk. ul. br. 1967, k.o. 337854, Vrbovec 1
T13 – Don. Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Vrbovec 1
Odluka o kupnji nekretnine

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu

T14 – Don. Odluke o prihv. Programa rada te Financijskog plana Savjeta mladih za 2019. g
Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana Savjeta mladih za 2019. g

DOPUNSKA TOČKA: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u mjestu Vrbovec i Martinska Ves

Dopunska točka
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u mjestu Vrbovec i Martinska Ves