Program rada zimske službe 2018./2019.

Komunalac Vrbovec d.o.o. održava nerazvrstane ceste u sklopu kojih se nalazi i zimska služba, koja obuhvaća čišćenje ulica i nogostupa na području grada i okolnih mjesta. Zimska služba dežurat će od 15.11.2018. do 15.04.2019. godine, sve radne dane, vikendom i praznikom od 0-24 sata

Program rada zimske službe