Obavijest o prijmu Stručnog suradnika za opće poslove

Po provedenom natječaju, za Stručnog suradnika za opće poslove u Službi za opće poslove Grada Vrbovca primljen je Marko Belošević, bacc.oec.