Natječaj za posao – viši referent za imovinsko-pravne poslove