Besplatna školska prehrana za drugo polugodište školske 2018./2019. godine

Grad Vrbovec u suradnji s I. osnovnom školom Vrbovec i II. osnovnom školom Vrbovec u pripremnim je radnjama vezanima za potpisivanje ugovora sa Zakladom „Hrvatska za djecu“ kojim bi se osigurala besplatna prehrana za djecu u drugom polugodištu školske 2018./2019. godine.

 

Sufinanciranje će se osigurati za djecu u potrebi u slučaju kada su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:

  • dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole, pri čemu osnovna škola ne može biti privatna i/ili bilo koja druga škola za pohađanje koje se plaća školarina
  • prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva za razdoblje od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018.
  • obitelj u kojoj živi dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade „Hrvatska za djecu“ za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za prijavljeno dijete za šk. god. 2018./2019.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz prethodne točke je sljedeća:

  • potvrda o pohađanju pojedine osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (Obrazac 1)
  • potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. za sve članove kućanstva starije od 15 godina.
  • Prosječni mjesečni prihod zajedničkog kućanstva prema prijedlogu ugovora podrazumijeva i obuhvaća: neto plaću, mirovinu, dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva), dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak utvrđen za poreznu osnovicu poreza na dohodak, naknada plaće za vrijeme bolovanja te rodiljnu i roditeljsku novčanu potporu.
  • izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, ( Obrazac 2)

 

Obrazac 1 i Obrazac 2 bit će podijeljeni u školama koje će i preuzimati popunjene zahtjeve zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za ostvarivanje prava na prehranu.

Potvrde o visini dohotka i primitaka za razdoblje 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine od strane nadležne Porezne uprave mogu se podići od 01. veljače 2019. godine.

Roditeljima koji udovolje uvjetima za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu bit će uplaćen povrat sredstava za mjesec siječanj 2019. godine. O datumu uplate povrata bit će na vrijeme obaviješteni.

Rok za predaju zahtjeva je 08. veljače 2019. godine.