Obavijest o prijmu Upravnog referenta – komunalni i poljoprivredni redar

Po provedenom natječaju, za Upravnog referenta – komunalni i poljoprivredni redar u Upravno odjelu za financije i gospodarstvo primljen je Tomislav Kolundžić.