Obavijest o prijmu Viši referent za imovinsko-pravne poslove

Po provedenom natječaju, za Višeg referenta za imovinsko-pravne poslove u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo primljena je Iljana Cvjetanović, bacc. admin. publ.