18. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 18. sjednicu Vijeća
Zapisnik sa 17. sj. Vijeća

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
T1 – Izvješće o radu Gradonačelnika
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a „PRIGORJE“ za projekt opremanja dječjeg igrališta u Vrbovcu
T2 – Mjera 2.1.1. – opremanje dječjeg igrališta
Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja – dječje igralište – opremanje mjera 2.1.1. – LAG
Prilog III. – Opis projekta

3. Izvješće o radu više stručne suradnice za komunalno redarstvo za 2018. godinu
T3 – Izvješće o radu više str. suradnice za komunalno redarstvo
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu str. suradnice za kom. red. za 2018. g.

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2018. g.
T4 – Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odb. otpada trošk. uklanj i provedbi mjera za 2018

5. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca
T5 – Poništenje javnog natječaja za prodaju nekretnine
Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Vrbovca

6. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. godini
T6 – Visina prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. g
Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. godini

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2018. godine
T7 – Izvješće – OJ sakupljanje i deponiranje kom. otpada
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec – OJ sak. i dep. kom. otpada u toku 2018. g.

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2018. godinu
b) održavanja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2018. godinu
T8 – Don. Zaklj. o prih. Izvješća o izvršenju Programa – kom. djel
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Prog. gradnje objekata i uređaja kom. inf. za 2018. g.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Prog. održavanja kom. inf. GV za 2018. g.

9. Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca za razdoblje od 2019. do 2023.
T9 – Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vl. GV za raz. 2019. do 2023

10. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca
T10 – Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca

11. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
T11 – Komunalni doprinos
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
Zone u Gradu Vrbovcu
Kartografski prikaz

12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine
T12 – Izmjene i dopune Programa potpora za nove investicije
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Gradonačelnik – PROMJENA PRIJEDLOGA
NOVI Prijedlog Izmjena i dopuna Programa
Izmjene i dopune Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 2019. – 2021.

13. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine
T13 – Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Gradonačelnik – PROMJENA PRIJEDLOGA
NOVI Prijedlog Izmjena i dopuna Programa
Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području GV 2019-2020

14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem
vrtiću Vrbovec
b) Plan upisa za pedagošku 2019/2020. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec
T14 – Davanje preth. sugl. na Pravilnik o upisu i Plan upisa DVV
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece DVV
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku 2019-2020. g. u DVV

15. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec
T15 – Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec
Odluka o neprihvaćanju Prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice DVV

16. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T16 – Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Nacrt Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

17. Izbor članova/članica te zamjenika/zamjenica članova/članica Savjeta mladih Grada Vrbovca
T17 – Izbor Savjeta mladih
Rezultati izbora za članove-članice Savjeta mladih Grada Vrbovca i njihove zamjenike-zamjenice

18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za:
a) razrješenje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca
b) imenovanje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca
T18 – Razrješenje te imenovanje mrtvozornika
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje dužnosti mrtvozornika – Sandra Sandić Dinjar
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje dužnosti mrtvozornika Nikoline Ružak

DOPUNSKA TOČKA
Zahtjev za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća
Zaključak – tematska sjednica