Savjetovanje po I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu