Savjetovanje po I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu