Savjetovanje po Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Vrbovca. I.