Savjetovanje po Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. godinu