Konstituiran Savjet mladih Grada Vrbovca

Sinoć je u Gradskoj vijećnici konstituiran Savjet mladih Grada Vrbovca. Za predsjednicu je izabrana Nirvana Sesvečan, a njena zamjenica je Anja Pisačić. Ostali članovi novog saziva Savjeta mladih su: Antonio Lisičak, Matija Petriš, Domagoj Marinović, Stipe Magić i Josipa Bažant. Njihovi zamjenici su: Martina Benko, Tomislav Octenjak, Petra Rundek, Ivan Kuten, Tomislav Smolčec, Nikolina Kornet i Ana Husinec.

Savjeti mladih su savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na svom području. Biraju se na mandat od tri godine.