Natječaj za posao – viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove