Natječaj za posao – Viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove