Savjetovanje po Nacrtu Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu