Izvanredna 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za Izvanrednu, 21. sj. Vijeća

1. Donošenje Odluke o davanju:
a) suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
b) odobrenja Dječjem vrtiću Vrbovec za otvaranje dvije nove skupine djece predškolskog odgoja
T1 – Don. Odluke – Dječji vrtić Vrbovec
Odluka o dav. sugl. na izmj. i dop. Pravilnika o unut. ust. i načinu rada DVV
Odluka o odobrenju Dječjem vrtiću Vrbovec za otvaranje novih skupina

2. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
T2 – Don. Odluke o izradi IV. izmj. i dop. UPU-a GV
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU-a Grada Vrbovca

3. Donošenje Odluke o davanju na korištenje dijela zgrade Trg Petra Zrinskog 23
T3 – Don. Odluke o dav. na korišt. dijela zgrade TPZ 23
Odluke o davanju na korištenje dijela zgrade TPZ 23

4. Donošenje Zaključka o sklapanju Dodatka Sporazumu o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa
T4 – Don. Zaklj. o sklap. Dodatka Sporazumu – PRŠI
Zaključak o sklapanju Dodatka Sporazumu – PRŠI