22. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 22. sjednicu Vijeća

Zapisnik – 18. sj. Vijeća
Zapisnik – Tematska sj. Vijeća
Zapisnik – Izvanredna, 19. sj. Vijeća
Zapisnik – 20. sj. Vijeća
Zapisnik – Izvanredna, 21. sj. Vijeća

1. Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području grada Vrbovca za 2017/2018. godinu
T1 – Izvješće MUP-a
Zaključak o primanju na znanje Izvješća MUP-a

2. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:
a) Radio Vrbovca d.o.o.
b) Gradskih objekata Vrbovec d.o.o.
Predlagatelj: Gradonačelnik
T2 – Izvješće o radu i posl. za 2018.g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Radio Vrbovca
Zaključak o primanju na znanje Izvješća GOV-a

3. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
T3 – Don. Odluke o don. Plana djelovanja u pod. prirodnih nepogoda
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o donošenju Plana djelovanja u pod. prirodnih nepogoda za 2019.g
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

4. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Vrbovca
T4 – Don. Odluke o komunalnim djelatnostima
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o komunalnim djelatnostima na području grada Vrbovca

5. Donošenje Odluke o komunalnom redu
T5 – Don. Odluke o komunalnom redu
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o komunalnom redu

6. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine
T6 – Don. II. izmj. i dop. Programa potpora poljoprivredi
Izvješće o savjetovanju s javnošću
II. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
T7 – Don. Izmj. i dop. Programa rada i Fin. pl. Savjeta mladih
Odluka o usvajanju Izmj. i dop. Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Savjeta mladih za 2019. g

8. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma s Općinom Preseka o financiranju troškova Područne škole Preseka – skinuto s Dnevnog reda
T8 – Don. Odluke o skl. Sporazuma s Opć. Preseka

9. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
T9 – Don. Rj. o imenov. Povj. za procjenu šteta
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Dopunska točka – Donošenje Odluke o davanju suglasnosti  trgovačkom društvu VIOZŽ za dugoročno zaduživanje kod EBOR
Dopunska točka – Don. Odluke o davanju suglasnosti VIOZŽ
Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje