Savjetovanje po Prijedlog Odluke o kriterijima za ostv. pr. na suf. troškova prog. u ustanovama predš. o. …