Savjetovanje po Prijedlogu II. izmj. i dop. Proračuna GV za 2019. g.