Savjetovanje po Nacrtu Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca