Savjetovanje po Prijedlogu II. izmj. i dop. Programa JP u sportu za 2019. g.