Savjetovanje po Prijedlogu II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu