Savjetovanje po Prijedlogu III. izmj. i dop. Programa JP u predškolskom odgoju i školstvu GV.