Savjetovanje po Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca