Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (od 27.09. do 11.10.2019. godine)

Temeljem čl. 29. st. 5. Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18), Grad Vrbovec izlaže prijedlog Programa na javni uvid u trajanju od 15 dana u svom sjedištu. Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka od 15 dana, a o kojima odlučuje gradsko vijeće grada Vrbovca.

Svi se prigovori daju u sjedištu grada Vrbovca, u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo, bilo kojim sredstvom komunikacije.

U prijedlogu Programa nalaze se informacije kako bi Program trebao izgledati, a davanjem prigovora zainteresiranih osoba tijekom javnog uvida može se mijenjati, bilo iskazanim interesom za zakup ili interesom za kupnju.

 

Program

Prilozi: