24. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 24. sjednicu Vijeća

Zapisnik s 22. sjednice Vijeća
Zapisnik s Izvanredne, 23. sjednice Vijeća

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
T1 – II. izmj. i dop. Proračuna GV za 2019. g
II. izmjene i dopune Proračuna GV za 2019. g. – OPĆI DIO 1
II. izmjene i dopune Proračuna GV za 2019. g. – OPĆI DIO 2
II. izmjene i dopune Proračuna GV za 2019. g. – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa 2019.-2021.

2. Donošenje:
a) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. godinu
T2 – Izmj. i dop. Prog. – kom. infr. i društ. djel. za 2019 A-C
T2 – Izmj. i dop. Prog. – kom. infr. i društ. djel. za 2019 D-F
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
II. izmjene i dopune Programa održavanja kom. inf. GV za 2019. g.
II. izmjene i dopune Programa građenja kom. inf. GV za 2019. g.
II. izmjene i dopune Programa JP u kulturi GV za 2019. g
III. izmjene i dopune Programa JP u predšk.o. i škol. GV za 2019. g.
II. izmjene i dopune Programa JP u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2019. godinu
II. izmjene i dopune Programa JP u sportu GV za 2019. g

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01. 2019. do 30.06. 2019. godine
T3 – Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za siječanj-lipanj 2019. g
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GV za 01.01. – 30.06. 2019. g.

4. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
T4 – Izvješće o radu Gradonačelnika GV za siječanj – lipanj 2019. g
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika GV za siječanj – srpanj 2019. g.

5. Izvješće o radu i poslovanju Komunalca Vrbovec d.o.o. za 2018. godinu:
T5 – Izvješće o radu i poslovanju Komunalca Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i fin. posl. Komunalca Vrbovec za 2018. g

6. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca
T6 – Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora GV
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca
T7 – Odluka o izmj. i dop. Odluke o pravima iz socijalne skrbi GV
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o izmj. i dop. Odluke o pravima iz socijalne skrbi GV

8. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec
T8 – Ravnateljica Dječjeg vrtića Vrbovec
Odluka o neprihvaćanju Prijedloga Upravnog vijeća DVV za imen. ravnatelja

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Narodne knjižnice Vrbovec
T9 – Preth. suglasnost na Statut Narodne knjižnice Vrb
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Narodne kjnižnice Vrbovec

10. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Vrbovca
T10 – Određivanje pravnih osoba od interesa za sustav CZ
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite GV

Dopunska točka – UPU GV
Odluka o izradi IV. izmj. i dop. UPU-a GV

Zaključak o zaduženju – Plin Vrbovec d.o.o.