Obavijest korisnicima stipendija Grada Vrbovca

Ovim putem Vas podsjećamo i obavještavamo u svezi članka 6. Ugovora o stipendiranju da ste dužni do 31. listopada ove 2019. godine, dostaviti Izvješće o Vašem školovanju ili studiranju, rezultate uspjeha i dokaze  u svezi prošle i ove školsko/akademske godine  (Potvrda škole ili fakulteta o redovnom upisu naredne godine, prosjek ocjena prethodne godine ovjeren od strane referade fakulteta, te Indeks ili ovjerenu fotokopiju Indeksa). Kad stipendist ne postupi po ovom zahtjevu, smatra se da stipendista nije uspješno završio godinu. Grad se automatski oslobađa svih obveza po ovom Ugovoru, te se pokreće postupak  vračanja stipendije od stipendista shodno članku 5.  Ugovora.