Savjetovanje po Prijedlogu Pravilnika o kriterijima, mjerilima i post. dod. prostora na korištenje