Savjetovanje po Prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2020. godinu.