Savjetovanje po Prijedlogu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2020. godinu.