Savjetovanje po prijedlogu Programa JP u predšk. odgoju i školstvu