Savjetovanje po Prijedlogu Programa održavanja komunalne infastrukture GV za 2020. g.