Savjetovanje po Prijedlogu Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. g.